Sürekli Kur’an okumaya çalış, şüphesiz Kur’an okumak yeryüzünde senin için bir nur ve göklerde senin için bir birikimdir. et-Terğib ve’t-Terhib, 2/281/18 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi(Muharrem Özel) 95. Bölüm 12.09.2019

Hikmet İklimi(Muharrem Özel) 95. Bölüm 12.09.2019