Allah, talaktan daha nefret edilecek bir şeyi helal kılmamıştır. Kenz’ul Ummal, 27871 Hz. Muhammed (s.a.a)

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı