“Kin kötülüğün tohumudur.” Gurer’ul Hikem, 547 İmam Ali (a.s)

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı