Güzelliğin afeti gururdur. el-Bihar, 77/59/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı

Rasulullah’ın (s.a.a) Vefatı