Arzuları geniş olanın amelleri kısa olur. el-Bihar, 77/421/40 İmam Ali (a.s)

54- Dünya Hırsından Kurtulma Yolu

54- Dünya Hırsından Kurtulma Yolu