Afiyet ve sağlıktan daha güzel bir elbise yoktur. el-Bihar, 77/381/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

10- Düzen Delili