Öfkelendiği zaman kendine hakim olmayan kimse bizden değildir. (El-Kafi, c.2, s.637) İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Kerbela’nın Yansımaları

Kerbela’nın Yansımaları