İki kişi(grup) benim hakkımda helak olur: İfrat eden dost ve kin besleyen düşman. Nehc’ul-Belağa, 469. hikmet İmam Ali (a.s)

Hz. Fatıma’nın Evrensel Oluşu

Hz. Fatıma’nın Evrensel Oluşu