Bela kapılarını dua ile kapatın. el-Bihar, 93/288/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

2- Ahlakın Oluşma Şekli

2- Ahlakın Oluşma Şekli