“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.” Gafir, 39

Dilin Afeti; Lanet okumak

Dilin Afeti; Lanet okumak