İbret almak, hayırsever bir uyarıcıdır. Tefekkür eden kimse ibret alır, ibret alan kimse kenara çekilir ve kenara çekilen kimse salim kalır. İbret almak insanı doğru yola sürükler. el-Bihar, 78/92/101 İmam Ali (a.s)

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 38. Bölüm

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 38. Bölüm