İnsanların en değerlisi faydalı olmayan şeyleri terkeden kimsedir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ahlak-17-Vesvese ve İlham

Ahlak-17-Vesvese ve İlham