Şüphesiz güzel ahlaklı insanın, gündüzleri oruç tutup geceleri ibadetle geçiren kimse gibi sevabı vardır. el-Kafi, 2/100/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

İslam’da Kafirlik Ölçüleri

İslam’da Kafirlik Ölçüleri