Ölülerinizin en kötüsü bekarlardır. el-Bihar, 103/220/19 Hz. Muhammed (s.a.a)

55- Uzun Arzu

55- Uzun Arzu