Şüphesiz Hüseyin’in katlinden dolayı, mü’minlerin kalbinde asla soğumayacak bir sıcaklık vardır. Cami-u Ehadis-iş Şia, c.12, s.556 Hz. Muhammed (s.a.a)

Tefsir-Bakara 34 3.Bölüm

Tefsir-Bakara 34 3.Bölüm