Görüş açısından insanların en üstünü meşveret edilen kimsenin görüşünden müstağni olmayan kimsenin görüşüdür. Gurer’ul-Hikem 3152 İmam Ali (a.s)

O’nun İzinde 9. Bölüm / Peygamberimizin (s.a.a) Dedesi Abdülmuttalib’in Toplumsal Konumu

O’nun İzinde 9. Bölüm / Peygamberimizin (s.a.a) Dedesi Abdülmuttalib’in Toplumsal Konumu