Sizin bana salavat göndermeniz dualarınız için icabet ve amelleriniz için temizliktir.el-Bihar, 94/54/22 Hz. Muhammed (s.a.a)

Vakıt darlığında Abdest, Teyemmüm ve Namaz Hükümleri (08/08/2019)

Vakıt darlığında Abdest, Teyemmüm ve Namaz Hükümleri (08/08/2019)