Cahilin sıfatı kendisiyle kaynaşana zulmetmesi, elinin altında olana haksızlık etmesi, üstünde olana karşı çıkması ve hiç düşünmeden konuşmasıdır. Tuhef’ul-Ukul, 29 Hz. Muhammed (s.a.a)

Vakıt darlığında Abdest, Teyemmüm ve Namaz Hükümleri (08/08/2019)

Vakıt darlığında Abdest, Teyemmüm ve Namaz Hükümleri (08/08/2019)