Ömrün hakkında dirhem ve dinarından daha çok cimri davran.”(Mekarimü’l-Ahlak, c.2, s.363) Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Sonrası Sohbetler – (24/05/2019)

Namaz Sonrası Sohbetler – (24/05/2019)