En hayırlı ilim, (insanın kendine ve başkalarına) faydalı olan ilimdir.(Men la yahzur-ul Fakih, c. 4 s. 402, h. 5868) Hz. Muhammed (s.a.a)

3- Amelin Tecessümü

3- Amelin Tecessümü