“Şekavetin (mutsuzluğun) alametlerinden biri de gözlerin kurumasıdır (ağlayamamasıdır.)” el-Bihar 70/52/11 Resulullah (s.a.a)

Resulullah’ın Vefatı & Hz. Hasan’ın Şehadeti

Resulullah’ın Vefatı & Hz. Hasan’ın Şehadeti