İnsanların en çok günahlardan sakınanı, her ne kadar haklı da olsa çekişmeyi terkeden kimsedir. Emali’es-Seduk, 28/4 Hz. Muhammed (s.a.a)

Resulullah’ın Vefatı & Hz. Hasan’ın Şehadeti

Resulullah’ın Vefatı & Hz. Hasan’ın Şehadeti