Çocuklarınız arasında adaletle davranınız, aynı size iyilik ve sevgide eşit dav-ranmalarını sevdiğiniz gibi. el-Mahaccetu’l-Beyza, C. 2, s. 46 Hz. Muhammed (s.a.a)

Nefis Tezkiyesinde İlmin Önemi – Ahlak ve Erdemler 3. Bölüm

Nefis Tezkiyesinde İlmin Önemi – Ahlak ve Erdemler 3. Bölüm