Şüphesiz Hüseyn’in şehadeti, mu’minlerin kalbine öyle bir (aşk) ateşi düşürür ki asla soğumaz. (Müstedrekü’l-Vesail, c.10, s.318) Hz. Muhammed (s.a.a)

Tefsir-Bakara 21-22 2.Bölüm

Tefsir-Bakara 21-22 2.Bölüm