Her kimin kalbinde hardal tanesi kadar taassup olursa Allah kıyamet günü onu cahiliye Araplarıyla haşreder. el Kafi, 2/308/3 Hz. Muhammed (s.a.a)

Minberden Ekrana 22.05.2020

Minberden Ekrana 22.05.2020