Ahiret malı kesattır. O halde onu arttırmaya çalışınız. el-Bihar 78/90/90 İmam Ali (a.s)

53- Dünya Hırsı

53- Dünya Hırsı