Çok yemeye ve içmeye alışan kimse katı kalpli olur. Mustedreku’l-Vesâil, C. 1, s. 213. Hz. Muhammed (s.a.a)

Kurani Kavramlar 6. Bölüm – Cennete Selam

Kurani Kavramlar 6. Bölüm – Cennete Selam