Emanete riayet, zenginlik getirir, hıyanet ise fakirlik. el-Bihar, 75/114/6 Hz. Muhammed (s.a.a)

Ramazan Fıkhı 14. Bölüm / Oruç Bozmanın Kefareti

Ramazan Fıkhı 14. Bölüm / Oruç Bozmanın Kefareti