Kendini eğitip terbiye eden kimse, insanları eğitip terbiye eden kimseden daha çok ululanmaya layıktır. el-Bihar, 2/56/33 İmam Ali (a.s)

Hikmet İklimi 102. Bölüm 07.11.2019

Hikmet İklimi 102. Bölüm 07.11.2019