Bedenlerin azığı yemektir. Canların azığı ise yedirmektir. Mişkat’ul Envar, 325 İmam Ali (a.s)

İmam Mehdi’nin (a.s) Doğumu

İmam Mehdi’nin (a.s) Doğumu