“Ağaç diken kimseye Allah, o ağacın meyveleri kadar sevap yazar.” Kenz’ul Ummal, 9075 Resulullah (s.a.a)

Akaid6-Allah Tasavvuru-2

Akaid6-Allah Tasavvuru-2