“Biz onların gönüllerinde olan kini çıkardık.” Hicr, 47

Akaid6-Allah Tasavvuru-2

Akaid6-Allah Tasavvuru-2