Ailesinin geçimini kazanmak için zahmet çeken kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. el-Bihar, 103/13/59 Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Sonrası sohbetler (29/05/2019)

Namaz Sonrası sohbetler (29/05/2019)