İnsanın kalbi dilidir, aklı ise dini. el-Bihar, 78/56/119 İmam Ali (a.s)

Namaz Sonrası sohbetler (29/05/2019)

Namaz Sonrası sohbetler (29/05/2019)