Ameli gizlemek, tatsızlıklara sabretmek ve musibetleri gizli tutmak iyiliğin hazinelerindendir. Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), 2/38/105 İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları