“Gözlerin ağlaması ve kalplerin (haşyeti) korkusu, zikri yüce olan Allah’ın rahmetindendir. Bu ikisini elde ettiğiniz taktirde dua etmeyi bir ganimet bilin.” Mekarim’ul Ahlak, 2/96/10 İmam Ali (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları