Günahkar insanlar arasında, azabı en şiddetli olan kimse, ilminden en küçük bir fayda görülmeyen alimdir. el-Bihar, 2/37/53 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları