Kardeşin için (yaptıkları ve söyledikleri sebebiyle) özür bulmaya çalış. Eğer özür bulamazsan bir özür uydur (kötü zanda bulunma.) el-Bihar, 75/197/15 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları

Hevesler Sarmalında Nefis Tezkiyesi 29. Bölüm / Nefis Terbiyesinin Aşamaları