Çok yemeye ve içmeye alışan kimse katı kalpli olur. Mustedreku’l-Vesâil, C. 1, s. 213. Hz. Muhammed (s.a.a)

Adak Hükümleri (22/08/2019)

Adak Hükümleri (22/08/2019)