“Hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona çokça hayır verilmiştir. Bundan ancak akıl sahipleri ibret alır.” Bakara, 269

Hikmet İklimi 104. Bölüm 21.11.2019

Hikmet İklimi 104. Bölüm 21.11.2019