Sirke balı bozduğu gibi, gazab da imanı bozar.el-Kafi, c. 2, s. 302 Hz. Muhammed (s.a.a)

Şia kimdir (1)

Şia kimdir (1)