“En üstün yücelik nimetleri tamamlamaktır.” Gurer’ul-Hikem, 2983 İmam Ali (a.s)

Hz. Ali’nin Mazlumluğu

Hz. Ali’nin Mazlumluğu