Zandan sakının. Şüphesiz zan en yalan sözdür. İnsanların konuştuklarını dinlemeyin ve ayıplarını araştırmayın. Sahih-u Muslim, 2563 Hz. Muhammed (s.a.a)

Tefsir Dersi Bakara 35-37 3.Bölüm

Tefsir Dersi Bakara 35-37 3.Bölüm