Günah işlememek tövbe etmekten daha kolaydır.Kafi, c. 8, s. 384 İmam Ali (a.s)

İmam Hasan’ın (a.s) Hayatı

İmam Hasan’ın (a.s) Hayatı