“Dinin afeti kötü zanda bulunmaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3924 İmam Ali (a.s)

Duanın Etkileri

Duanın Etkileri