Fakirler cennet ehlinin hükümdarıdırlar. İnsanların tümü cennete iştiyak duyar ve cennet ise fakirlere iştiyak duyar. el-Bihar, 72/49/58 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu