“Eğer kulak vermiş veya akıl etmiş olsaydık, çılgın alevli cehennemlikler içinde olmazdık” derler.” Mülk, 10

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu