İnsanlar içinde en huzurlu ve mutlu hayata sahip olan, Allah’ın kendisine bahşettiğine razı olandır(Ğurerü’l-Hikem, Hadis: 3397) İmam Ali (a.s)

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu

Hz. Masume’nin (s.a) Doğumu