Yolculuğa-seyahate çıkın; zira bununla bir mal elde edemeseniz bile tecrübi aklınız çoğalmış olur.(Mekarimü’l-Ahlak, s.240) Hz. Muhammed (s.a.a)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (2) (03/07/2019)

Namaz Hükümlerinde Yapılan Dikkatsizlikler (2) (03/07/2019)