“Müminin kitabının başlığı ahlakının güzelliğidir.” el-Bihar, 71/392/59 İmam Ali (a.s)

Tefsir-Bakara 30-32 6.Bölüm

Tefsir-Bakara 30-32 6.Bölüm