Afiyet ve sağlıktan daha güzel bir elbise yoktur. el-Bihar, 77/381/5 Hz. Muhammed (s.a.a)

15- Allah’ın Birliği-3

15- Allah’ın Birliği-3