İyilik edenle kötülükte bulunanı, katında bir görme sakın, çünkü onları aynı görmen, iyilik edenleri iyilikten vazgeçirir, kötülük edenleri kötülüğe alıştırır. Nehcu’l-Belağa, s. 328. İmam Ali (a.s)

O’na Doğru 3. Bölüm / İnsan ve Stresleri 2

O’na Doğru 3. Bölüm / İnsan ve Stresleri 2