Fitneler gece karanlıkları gibi sizleri çepeçevre sardığında Kur’ân’a yöneliniz. Zira Kur’ân şefaati kabul edilmiş bir şefaatçi ve şikayeti onaylanmış bir şikayetçidir Vesail’uş- Şia, c. 6, s. 571 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi (14)

Hikmet İklimi (14)