“Güzel ahlak üç şeydedir Haramlardan sakınmada, helal rızık talep etmede ve ailesinin refahını sağlamada.” el-Bihar, 71/394/63 İmam Ali (a.s)

Kur’ani Mesajlar 12. Bölüm

Kur’ani Mesajlar 12. Bölüm