Çok yemeye ve içmeye alışan kimse katı kalpli olur. Mustedreku’l-Vesâil, C. 1, s. 213. Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 111. Bölüm 09.01.2020

Hikmet İklimi 111. Bölüm 09.01.2020