Münezzeh olan Allah’ın seni zikriyle munis kıldığını görürsen, şüphesiz seni sevmiştir. Seni yaratıklarıyla munis ettiğini ve zikrinden ayırdığını görürsen şüphesiz sana buğzetmiştir. Gurer’ul-Hikem, 4040 İmam Ali (a.s)

İslâm Tarihi Üzerine Dini Sohbetler; Murtaza TURABİ

İslâm Tarihi Üzerine Dini Sohbetler; Murtaza TURABİ