“Aklın düşmanı nefsani isteklerdir.” Metalib’us-Suul, 56Aldanmak İmam Ali (a.s)

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 37. Bölüm

Ahlak ve Erdemler Ramazan Özel 37. Bölüm