Sizleri cehennem ehlinden haberdar kılmayayım mı? Şüphesiz her kaba ve haşin ve mütekebbir olan kimsedir. et-Terğib ve’t-Terhib, 3/563/16 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hikmet İklimi 128. Bölüm 11.06.2020

Hikmet İklimi 128. Bölüm 11.06.2020