Orta yoldan gidiniz ki ileri gidenler (guluv ve ifrat edenler) size dönsün, geride kalanlar da size yetişsin. Mustedreku’l-Vesâil, C. 11, s. 265. İmam Muhammed Bâkır (a.s)

O’na Doğru 23. Bölüm / İnsan ve Güzel Ahlak

O’na Doğru 23. Bölüm / İnsan ve Güzel Ahlak