“Müminlerin iman açısından en kamili, ahlak açısından en güzel olanıdır.” Emali et-Tusi, 140/227 Resulullah (s.a.a)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (7) (17/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (7) (17/07/2019)