“Dinin afeti kötü zanda bulunmaktır.” Gurer’ul-Hikem, 3924 İmam Ali (a.s)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (7) (17/07/2019)

Kıyametteki Pişmanlıklar ve Boş Arzular (7) (17/07/2019)