Hikmet ehlinin öğütlerini dinle ve onların hükümleri üzerinde düşün.el-Fakih, c. 4, s. 387 İmam Ali (a.s)

Hikmet İklimi 83. Bölüm 18.07.2019

Hikmet İklimi 83. Bölüm 18.07.2019